Miten pullot saataisiin palautumaan automaatteihin vielä paremmin?

15.06.2023

Varsin suuri osa pantillisista pulloista päätyy kierrätykseen muuta kautta

Suomalaiset ovat ottaneet pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmän hienosti haltuun ja valtaosa pantillisista pulloista ja tölkeistä palautuu automaatteihin. Mutta eivät ihan kaikki.

Parhaiten palautuvat tölkit, joiden kohdalla palautusaste on peräti 97 prosenttia. Aivan yhtä hyvä tilanne ei ole pullojen kohdalla: muovipullojen palautusaste on 90 % ja lasipullojen 92 %

Mutta miksi pullot eivät palaudu automaatteihin yhtä hyvin kuin tölkit? Ja mihin palautumattomat pullot päätyvät?

Näihin kysymyksiin haimme vastauksia keväällä 2023 Kantar Publicin toteuttamalla laajalla kuluttajakyselyllä, johon vastasi tuhat suomalaista.

Enemmistö kertoo palauttavansa jokaisen pullon ja tölkin

Kyselyyn vastanneista 61 % arvioi palauttavansa aivan kaikki käyttämänsä pullot ja tölkit. Lisäksi 23 % arvioi palauttavansa ne vähintään 95-prosenttisesti. Pullojen ja tölkkien välillä ei ole tässä merkittäviä eroja.

Miksi pulloja ja tölkkejä palautetaan?

Tärkein syy on pantti (55 prosenttia vastaajista), mutta myös ympäristösyyt motivoivat palauttamista vahvasti – 40 % vastaajista pitää sitä itselleen tärkeimpänä syynä palauttamiselle. Palauttaminen myös koetaan helpoksi (93 % vastaajista), palautuspisteitä on paljon ja palauttaminen onnistuu kätevästi kauppareissun yhteydessä.

Entä miksi ei?

Yksi tärkeimmistä syitä muovipullojen palauttamatta jättämiselle on kyselyn perusteella niiden uusiokäyttö esim. vesipulloina. Toistuvassa käytössä muovipulloista saattaa myös irrota etiketti, jolloin niistä ei enää saisi panttia. Lasipullojen kohdalla vastauksissa korostuu niiden rikkoutuminen tai painavuus, joka tekee niiden palauttamisesta työläämpää. Osa vastaajista tunnustaa myös, ettei jaksa palauttaa pulloja, jos niitä on vain vähän.

Merkittävä osa pulloista menee kiertoon muuta kautta

Lasi- ja muovipakkausten keräystä on lisätty merkittävästi viime vuosina ja suurella osasta ihmisiä on näille keräysastiat omassa taloyhtiössä. Selityksen perusteella vaikuttaakin siltä, että varsin merkittävä määrä pantillisia pulloja päätyy kierrätykseen tätä kautta.

Lähes neljäsosa (23 %) vastaajista kertoo laittaneensa pantillisia lasipulloja taloyhtiön tai muuhun lasipakkausten keräysastiaan ainakin joskus. Muovipullojen osalta vastaava luku on 12 %.

Pullojen palautusasteet pitää saada uuteen nousuun

On tärkeää tunnistaa pullojen palauttamisen ongelmakohdat, mutta ne eivät saa olla syy palauttamatta jättämiseen. Pantillisten pullojen palautusasteet pitää saada nousemaan nykyisestä.

Pullonpalautus on kaikille suomalaisille tuttu juttu – ehkä vähän liiankin tuttu. Siksi sen merkityksestä pitää muistuttaa ja palauttamiseen kannustaa.

Tähtäimessä palauttamisen uusi Suomen ennätys

Viime vuonna palautettiin tarkalleen 2 162 132 599 pantillista pulloa ja tölkkiä. Tänä vuonna tavoitellaan uutta palauttamisen Suomen ennätystä. Siitä voit lukea lisää täällä.

 

YLEISIÄ SYITÄ OLLA PALAUTTAMATTA PULLOJA:

• Muovipulloja uusiokäytetään vesipulloina

• Muovipullojen etiketit voivat irrota, jolloin niistä ei saa panttia

• Lasipullot voivat mennä rikki, jolloin niitä ei voi palauttaa

• Jos on liikkeellä kodin ulkopuolella, pullo voi jäädä palauttamatta

• Erityisesti lasipulloja, mutta myös muovipulloja laitetaan pakkausjätteiden keräyspisteisiin

• Kaikki eivät tiedä, että Alkosta ostetut lasipullot voi palauttaa automaattiin

• Lasipullot ovat painavia, joten niiden palauttaminen on työläämpää

• Yleinen laiskuus tai välinpitämättömyys – tämä lienee lopulta sittenkin kaikkein yleisin syy

 

Ohjeistusta palautuspisteille

01.06.2023

Palautusohjeet ilman automaattia palauttaville pisteille

Juomapakkaukset tulee lajitella materiaalin mukaan oikeaan kuljetusyksikköön. Oikeanlainen lajittelu on tärkeää, jotta juomapakkausten materiaali voidaan kierrättää.

Tölkit / muovipullot

Lajittele tölkit ja muovipullot erikseen.

Palauta tölkit, myös pantittomat. 

Palauta ainoastaan Palpan panttimerkillä varustetut muovipullot.

Huom! Pantittomia muovipulloja ei saa lajitella pantillisen materiaalin joukkoon, koska materiaalin kierrätettävyyttä ei voida taata. Muovin kierrätyksen takia erilaisia muovilaatuja ei saa sekoittaa keskenään. Myös vääränlaiset materiaalit pakkauksessa voivat haitatakierrätystä. 

Palauta manuaalisäkissä

Käytä tölkkien ja muovipullojen palautuksissa ainoastaan Palpan manuaalisäkkiä (punainen painatus). 

Sulje säkki tiukasti sulkimella ja kiinnitä sulkimeen Palpan tunnistetarra.

Huom! Säkkiä ei saa ylitäyttää.  

 
Lasipullot

Lajittele lasipullot ehjinä ja tyhjinä Palpan lasiastiaan.

Kiinnitä tunnistetarra kahvassa olevaan sulkimeen. 

Huom! Huolehdithan, ettei astiassa ole edellisen käyttäjän lukukelpoista tunnistetarraa. Poista ylimääräiset tarrat tai tee ne lukukelvottomiksi vetämällä vinoviivat viivakoodien yli.

Uudelleentäytettävät lasipullot 

Uudelleentäytettäviä lasipulloja ei saa laittaa Palpan lasiastiaan. Ne tulee palauttaa panimoiden korissa tai kennolevyllä Hartwallille. 


Epäpuhtaudet estävät kierrättämisen 

Palautuksiin ei saa laittaa roskia tai muita epäpuhtauksia, koska ne estävät kierrättämisen. Mikäli palautus ei vastaa Palpan ohjeistusta, on Palpalla oikeus sanktioida palautuspistettä ohjeen noudattamatta jättämisestä. Juomatoimittajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta ohjeen vastaisesti pakattuja kuljetusyksiköitä.

Muistattehan noudattaa Palpan lajittelu- ja palautusohjeita kaikissa palautuksissanne.

Palautusohjeet


Yhteystietomuutoksista ilmoittaminen

Muistathan ilmoittaa Palpalle, jos toimipaikkasi yhteystiedot muuttuvat. Muutoksista voi ilmoittaa osoitteeseen [email protected] tai numeroon (09) 868 9860.

Myynnin raportointi, arviolaskutus, tuotteiden hävittäminen

06.02.2023

Myynnin raportointi

Olemme Palpalla havainneet, että pantillisten tuotteiden raportoinnissa ilmenee lisääntyvässä määrin epäselvyyksiä. Käymme tässä muistutuksena läpi raportointiin liittyvät yleiset ohjeet.

 • Jäsenyrityksen on raportoitava kaikki tuotteet, jotka voivat päätyä palautusautomaatteihin tai Palpan lasiastioihin. Raportointivelvoite koskee myös tuotenäytteitä, lahjoituksia tai omaan käyttöön otettuja tuotteita.
 • Jäsenyrityksen pitää varmistaa, että tuotteen myynti raportoidaan Palpalle, vaikka toimitusketjussa on useampia yrityksiä. Raportointivastuusta on sovittava selkeästi osapuolten kesken.
 • Kaupan keskusliikkeiden ja tukkujen on varmistuttava siitä, että valikoimaan tulevien uusien pantillisten tuotteiden myynti raportoidaan Palpalle.
 • Jäsenyrityksen on varmistettava, että myynti raportoidaan oikealle viivakoodille koodin vaihtuessa (esim. vuosikertatuotteet).

Arviolaskutus

 • Jos jäsenyritys ei huolehdi raportoinnista määräaikaan mennessä, Palpa lähettää yritykselle arviolaskun. Arviolaskuun lisätään laskutuslisä. Arviolasku pitää oikaista vastaamaan kyseisen kuukauden todellista myyntiä seuraavan kuukauden alussa.

Tuotteiden hävittäminen

 • Hävitys tarkoittaa sekä pakkauksen sisällön että pakkauksen hävittämistä siten, että pakkausta ei voi enää palauttaa automaattiin ja saada siitä panttia. Hävitettyjä lasipulloja ei saa palauttaa Palpan lasiastioissa.
 • Pullojen ja tölkkien etiketit pitää hävittää siten, että ne eivät päädy väärinkäyttöön.
 • Jäsenyrityksen pitää toimittaa Palpalle hävittämisen tehneen toimijan antama hävitystodistus. Hävitystodistuksesta pitää käydä ilmi tuotteen viivakoodi, tuotenimi ja hävitettyjen pakkausten lukumäärä.
 • Tuotannossa syntynyt hävikki (pakkaukset ja etikettimateriaali) on ennen hävittämistä säilytettävä lukitussa valvotussa tilassa väärinkäytösten estämiseksi.
 • Jos hävitykseen päätyneiden tuotteiden pakkauksia kuitenkin palautuu automaatteihin tai Palpan lasiastioihin, tuotteiden määrä pitää raportoida Palpalle. Palpa maksaa palauttajalle pantin automaattiin palautetusta pantillisesta pakkauksesta.

Juomapakkausten lajittelu

26.01.2023

Lajitteluohjeet


Tölkit

Lajittele tölkit, myös pantittomat ehjinä ja tyhjinä Palpan manuaalisäkkiin (säkissä punainen painatus).

Muovipullot

Lajittele Palpan panttimerkillä varustetut muovipullot ehjinä ja tyhjinä manuaalisäkkiin (säkissä punainen painatus).

HUOM! Pantittomia muovipulloja ei saa lajitella pantillisen materiaalin joukkoon, koska materiaalin kierrätettävyyttä ei voida taata. Muovin kierrätyksen takia erilaisia muovilaatuja ei saa sekoittaa keskenään. Myös vääränlaiset materiaalit pakkauksessa voivat haitata kierrätystä.
 
Pantittomat muovipullot voi kierrättää palauttamalla ne muovinkeräyspisteeseen tai energiajakeeseen. 

Lasipullot

Lajittele lasiset juomapullot ehjinä ja tyhjinä Palpan lasiastiaan.

HUOM!
 Uudelleentäytettäviä lasipulloja ei saa laittaa Palpan lasiastiaan. Ne tulee palauttaa panimoiden korissa tai kennolevyllä Hartwallille.
 

Epäpuhtaudet estävät kierrättämisen


Palautuksiin ei saa laittaa roskia tai muita epäpuhtauksia, koska ne estävät kierrättämisen.

Mikäli palautus ei vastaa Palpan ohjeistusta, on Palpalla oikeus sanktioida palautuspistettä ohjeen noudattamatta jättämisestä. Juomatoimittajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta ohjeen vastaisesti pakattuja kuljetusyksiköitä. 

Muistattehan noudattaa Palpan lajittelu- ja palautusohjeita kaikissa palautuksissanne.

Palautusohjeet

Palautusautomaatin automaattinen kuittaus

17.01.2023

Pullonpalautusautomaateissa otetaan käyttöön säiliönvaihdon automaattinen kuittaus, jolloin automaattia ei tarvitse enää kuitata säiliönvaihdon yhteydessä eikä säiliökuittia tulostaa. Automaatti tuottaa Palpan tarvitseman säiliökuitin automaattisesti sähköisessä muodossa.

Tämä vähentää myymälän työtä ja helpottaa tilitysten tarkastusta, kun aineisto on saatavilla sähköisenä. Kaikkien juomapakkaustyyppien tilitykset ovat myös aina ajan tasalla automaattisen kuittauksen ansiosta.

Automaattinen kuittaus ei vaikuta maksettaviin tilityksiin.

Palautusautomaatteihin tehdään muutokset palautusautomaattivalmistajien toimesta tammikuussa ajalla 16.-31.1.2023.  Uusi käytäntö on voimassa automaateissa viimeistään 1.2.2023. Ne kaupat, joiden automaatteihin uusi toiminto ei sovellu, kontaktoidaan erikseen.

Toimintaohje alkaen 1.2.2023:

 • Säiliö vaihdetaan normaalisti, kun automaatti ilmoittaa sen täyttymisestä.
 • Kuittia ei tulosteta säiliövaihdon yhteydessä. Osassa automaatteja sen voi tulostaa, muttase ei ole tarpeellista.
 • Muutoksen myötä automaatti ei enää tarkalleen tiedä, milloin säiliö on vaihdettu. Tästä syystä joissain automaateissa näytettävät säiliöiden täyttöastetiedot eivät enää toimi.
 • Tunnistetarrat kiinnitetään normaalisti täysiin laatikoihin/säkkeihin.

Uudet kuittitiedot ovat saatavilla Excel-muodossa Palpan extranetissä osoitteessa extra.palpa.fi tilitysjakson päättymisen jälkeen. Tilitysjaksot ovat kuukauden 1.-15. ja 16.-viimeinen päivä. Tietoja voi hakea erilaisilta aikajaksoilta ja niitä on jo saatavilla extranetissä yli kahden vuoden ajalta.

Jokaisella automaattia käyttävällä palautuspisteellä on tunnukset Extranettiin. Tarvittaessa ota yhteyttä Palpan asiakaspalveluun, [email protected].

Yleiskuvaus automaattisesta kuittauksesta ja ohje sähköisten kuittitietojen hakemisesta Palpan Extranetistä löytyvät Palpan Materiaalipankista.

Muutosta ovat edeltäneet automaattikohtaiset testaukset toiminnallisuuden varmistamiseksi. Tarvittaessa ota yhteyttä automaatin huolto-organisaatioon.