Miten pullot saataisiin palautumaan automaatteihin vielä paremmin?

15.06.2023

Varsin suuri osa pantillisista pulloista päätyy kierrätykseen muuta kautta

Suomalaiset ovat ottaneet pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmän hienosti haltuun ja valtaosa pantillisista pulloista ja tölkeistä palautuu automaatteihin. Mutta eivät ihan kaikki.

Parhaiten palautuvat tölkit, joiden kohdalla palautusaste on peräti 97 prosenttia. Aivan yhtä hyvä tilanne ei ole pullojen kohdalla: muovipullojen palautusaste on 90 % ja lasipullojen 92 %

Mutta miksi pullot eivät palaudu automaatteihin yhtä hyvin kuin tölkit? Ja mihin palautumattomat pullot päätyvät?

Näihin kysymyksiin haimme vastauksia keväällä 2023 Kantar Publicin toteuttamalla laajalla kuluttajakyselyllä, johon vastasi tuhat suomalaista.

Enemmistö kertoo palauttavansa jokaisen pullon ja tölkin

Kyselyyn vastanneista 61 % arvioi palauttavansa aivan kaikki käyttämänsä pullot ja tölkit. Lisäksi 23 % arvioi palauttavansa ne vähintään 95-prosenttisesti. Pullojen ja tölkkien välillä ei ole tässä merkittäviä eroja.

Miksi pulloja ja tölkkejä palautetaan?

Tärkein syy on pantti (55 prosenttia vastaajista), mutta myös ympäristösyyt motivoivat palauttamista vahvasti – 40 % vastaajista pitää sitä itselleen tärkeimpänä syynä palauttamiselle. Palauttaminen myös koetaan helpoksi (93 % vastaajista), palautuspisteitä on paljon ja palauttaminen onnistuu kätevästi kauppareissun yhteydessä.

Entä miksi ei?

Yksi tärkeimmistä syitä muovipullojen palauttamatta jättämiselle on kyselyn perusteella niiden uusiokäyttö esim. vesipulloina. Toistuvassa käytössä muovipulloista saattaa myös irrota etiketti, jolloin niistä ei enää saisi panttia. Lasipullojen kohdalla vastauksissa korostuu niiden rikkoutuminen tai painavuus, joka tekee niiden palauttamisesta työläämpää. Osa vastaajista tunnustaa myös, ettei jaksa palauttaa pulloja, jos niitä on vain vähän.

Merkittävä osa pulloista menee kiertoon muuta kautta

Lasi- ja muovipakkausten keräystä on lisätty merkittävästi viime vuosina ja suurella osasta ihmisiä on näille keräysastiat omassa taloyhtiössä. Selityksen perusteella vaikuttaakin siltä, että varsin merkittävä määrä pantillisia pulloja päätyy kierrätykseen tätä kautta.

Lähes neljäsosa (23 %) vastaajista kertoo laittaneensa pantillisia lasipulloja taloyhtiön tai muuhun lasipakkausten keräysastiaan ainakin joskus. Muovipullojen osalta vastaava luku on 12 %.

Pullojen palautusasteet pitää saada uuteen nousuun

On tärkeää tunnistaa pullojen palauttamisen ongelmakohdat, mutta ne eivät saa olla syy palauttamatta jättämiseen. Pantillisten pullojen palautusasteet pitää saada nousemaan nykyisestä.

Pullonpalautus on kaikille suomalaisille tuttu juttu – ehkä vähän liiankin tuttu. Siksi sen merkityksestä pitää muistuttaa ja palauttamiseen kannustaa.

Tähtäimessä palauttamisen uusi Suomen ennätys

Viime vuonna palautettiin tarkalleen 2 162 132 599 pantillista pulloa ja tölkkiä. Tänä vuonna tavoitellaan uutta palauttamisen Suomen ennätystä. Siitä voit lukea lisää täällä.

 

YLEISIÄ SYITÄ OLLA PALAUTTAMATTA PULLOJA:

• Muovipulloja uusiokäytetään vesipulloina

• Muovipullojen etiketit voivat irrota, jolloin niistä ei saa panttia

• Lasipullot voivat mennä rikki, jolloin niitä ei voi palauttaa

• Jos on liikkeellä kodin ulkopuolella, pullo voi jäädä palauttamatta

• Erityisesti lasipulloja, mutta myös muovipulloja laitetaan pakkausjätteiden keräyspisteisiin

• Kaikki eivät tiedä, että Alkosta ostetut lasipullot voi palauttaa automaattiin

• Lasipullot ovat painavia, joten niiden palauttaminen on työläämpää

• Yleinen laiskuus tai välinpitämättömyys – tämä lienee lopulta sittenkin kaikkein yleisin syy