Hanteringsersättningar 1.1.2024

07.11.2023

Palpa har genomfört en omfattande utredning av arbetskostnader och investeringar relaterade till ordningen av flaskretur i olika typer av butiker. Baserad på utredningen har grunderna för hanteringsersättningen för modern mottagning av dryckesförpackningar definierats.

I framtiden kommer ersättningen att betalas i tre olika former:

- Hanteringsersättning betalas per förpackning till detaljhandelsaktörer för att organisera  konsumentreturer.

- Maskinersättning betalas per förpackning för pantförsedda dryckesförpackningar som tas emot med returautomat.

- Ersättning för automatisk hantering  betalas som en fast ersättning till mottagaren, om minst en returautomat som används inte är äldre än 6 år.

 

Vanliga frågor

Prislist