Pantlösa plastflaskor

02.06.2022

Pantlösa plastflaskor får inte sorteras till Palpas returenheter, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. 

På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Palpa betalar ingen pant för plastflaskor som inte ingår i retursystemet.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Sorteringsinstruktion