Kierrätysmaksut vuodelle 2020

12.11.2019

Tölkin kierrätysmaksu nousee 30 % (0,00552 € -> 0,00718 €). Nousun aiheuttaa alumiinin maailmanmarkkinahinnan lasku, mikä vaikuttaa materiaalista saataviin tuottoihin. Alumiinin myyntihinnan ei odoteta kohoavan lähitulevaisuudessa. 

Muovipullon kierrätysmaksu laskee 15 % kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Maksujen alentamisen tekee mahdolliseksi kierrätysmateriaalin kysynnän kasvu ja siten materiaalista saatavien tuottojen hyvä taso. 

Lasipullon kierrätysmaksu laskee 15 % kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Palpa Lasi Oy:n talous on saatu vakaalle pohjalle ja yhtiön tulevaisuuden talousnäkymät mahdollistavat maksujen alentamisen.

Juomatölkki Kierrätysmaksu 1.1.2020 (alv0)
Alumiinitölkki 0,00718

 

Muovipullo Kierrätysmaksu 1.1.2020 (alv0)
Kirkas, alle 1,0 litraa 0,01052
Kirkas, 1,0 litraa tai yli 0,02105
Värillinen, alle 1,0 litraa 0,01672
Värillinen, 1,0 litraa tai yli 0,02675
Sekamateriaali, alle 1,0 litraa 0,05245
Sekamateriaali, 1,0 litraa tai yli 0,07867

 

Lasipullo   Kierrätysmaksu 1.1.2020 (alv0)
VK-tuote    
  Kansainvälinen viivakoodi:  
  0,5 litraa tai alle 0,07344
  Yli 0,5 litraa 0,12240
  Kansallinen viivakoodi:  
  0,5 litraa tai alle 0,06732
  Yli 0,5 litraa 0,11628
Horeca-tuote    
  0,5 litraa tai alle 0,11246
  Yli 0,5 litraa 0,18743

Hinnastot ovat saatavilla Palpan verkkosivuilla:

Hinnastot

PET-pullojen suunnitteluohjeen päivitys 6/2019

17.06.2019

Palpa julkaisi uuden PET-muovipulloja koskevan materiaalispesifikaation helmikuussa 2018. Ohjeessa kiellettiin PET-materiaalin käyttö muovipullojen etiketöinnissä, koska materiaali aiheuttaa haasteita kierrätyksessä. Siirtymäaikaa annettiin 31.8.2019 asti. Juomien valmistajilta ja maahantuojilta sekä etikettien valmistajilta saamamme palautteen perusteella korvaavaa materiaalia ei ole saatavilla, joten hyväksymme PET-etikettien käytön toistaiseksi.

PET-pullojen suunnitteluohje

Muovipullon kierrätysmaksut alkaen 1.9.2019

13.06.2019

Muovipullon kierrätysmaksut laskevat 20 % kaikissa kierrätysmaksuluokissa 1.9.2019 alkaen. Tämän mahdollistaa mm. materiaaleista saatavien tuottojen suotuisa kehitys.

Kierrätysmaksut 1.9.2019 alkaen ovat seuraavat:

KIERRÄTYSMAKSUT (€/pullo) alv 0% alv 24%
Kirkas, alle 1,0 litraa 0,01238 0,01536
Kirkas, 1,0 litraa tai yli 0,02477 0,03071
Värillinen, alle 1,0 litraa 0,01967 0,02440
Värillinen, 1,0 litraa tai yli 0,03147 0,03903
Sekamateriaali, alle 1,0 litraa 0,06170 0,07650
Sekamateriaali, 1,0 litraa tai yli 0,09255 0,11476

Muovipullon kierrätysmaksuhinnasto on saatavilla PALPAn verkkosivuilla:
Muovipullojen hinnasto

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pasi Nurminen puh. 09-8689 8665.

 

Kauppa ja Horeca: Palautusjärjestelmien laajentaminen

20.12.2018

Palpa laajentaa palautusjärjestelmiä koskemaan juomapakkausveron alaisen tullitariffinimikkeen 22 lisäksi hedelmä- ja kasvismehuja sekä mehu- ja juomatiivisteitä ja glögitiivisteitä.

Pakkauksina hyväksytään Palpan palautusjärjestelmien nykyiset pakkaustyypit alumiinitölkki, PET-muovipullo ja lasipullo. Uusien tuoteryhmien tuotteiden pantillisuuden voi todeta samoin kuin jo myynnissä olevista pantillisista juomapakkauksista.

Uusiin tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden rekisteröintejä palautusjärjestelmiin voi aloittaa 20.12.2018. Palpa hyväksyy tuotteita palautusjärjestelmiin aina kuukauden 15. tai viimeinen päivä (tai niitä edeltävä arkipäivä). Tuotteita voi myydä pantillisena tuotteen palautusjärjestelmään hyväksymisen jälkeen.

Uusien tuoteryhmien tuotteita tulee myyntiin pantillisena vähitellen, kunkin juomavalmistajan tai maahantuojan omien aikataulujen mukaan. 

 

Pantillisuuden toteaminen

Tölkeissä ja muovipulloissa Pakkausten pantillisuuden voi todeta etiketin panttimerkinnästä.

Lasipakkauksissa, jotka rekisteröidään kansallisella viivakoodilla (tuotetta myydään kyseisellä viivakoodilla vain Suomessa), on etiketissä panttimerkintä.

Lasipakkauksissa, jotka rekisteröidään kansainvälisellä viivakoodilla (tuotetta myydään kyseisellä viivakoodilla kansainvälisesti), ei etiketissä ole panttimerkkiä. Tuolloin kuluttaja voi todeta pantillisuuden hyllyreunamerkinnästä tai kassakuitista.

Pakkauksen pantillisuuden voi tarkastaa myös Palpan verkkosivujen pantillisuuden tarkastustyökalulla

 

Pakkausten lajittelu kuljetusyksiköihin

Uusien tuoteryhmien pantillisten pullojen ja tölkkien lajittelu kuljetusyksiköihin tapahtuu samoin kuin nykyisin järjestelmään jo kuuluvien pantillisten pakkausten osalta.

Juomateollisuus: Palautusjärjestelmien laajentaminen

20.12.2018

Palpa laajentaa palautusjärjestelmiä koskemaan juomapakkausveron alaisen tullitariffinimikkeen 22 lisäksi hedelmä- ja kasvismehuja sekä mehu- ja juomatiivisteitä ja glögitiivisteitä. Laajennuksen piiriin kuuluvat tuoteryhmät on kerrottu tarkemmin Palautusjärjestelmiin hyväksyttävät tuoteryhmät -taulukossa.

Palautusjärjestelmiin hyväksyttävät tuoteryhmät

Uusiin tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden rekisteröinnin voi aloittaa välittömästi. Palpa hyväksyy tuotteita palautusjärjestelmiin jokaisen kuukauden 15. tai viimeinen päivä (tai niitä edeltävä arkipäivä). Tuotteita voi myydä pantillisena tuotteen palautusjärjestelmään hyväksymisen jälkeen. Tuotteen rekisteröinti edellyttää yrityksen jäsenyyttä kyseisen pakkaustyypin palautusjärjestelmässä.

Pakkauksen on täytettävä olemassa olevat materiaali- ja merkintävaatimukset.

Tölkin pakkaussuunnitteluohje

Muovipullon pakkaussuunnitteluohje

Lasipullon pakkaussuunnitteluohje

 

Panttiarvo määräytyy pakkaukseen pakatun tuotteen tilavuuden mukaan. Palpa noudattaa panttiarvoja, joista on määrätty asetuksessa juomapakkausten palautusjärjestelmistä.

Muovipulloissa ja tölkeissä pantittomien tuotteiden muuttuessa pantilliseksi ei saa käyttää aiemmin käytössä ollutta viivakoodia.

Lasipakkauksissa, jotka rekisteröidään kansallisella viivakoodilla (tuotetta myydään kyseisellä viivakoodilla vain Suomessa), pantittomien tuotteiden muuttuessa pantilliseksi ei saa käyttää aiemmin käytössä ollutta viivakoodia. Lasipakkauksissa, jotka rekisteröidään kansainvälisellä viivakoodilla (tuotetta myydään kyseisellä viivakoodilla kansainvälisesti), ei viivakoodia tarvitse vaihtaa.

Palpa voi palautusjärjestelmien ylläpitäjänä rajata palautusjärjestelmiin hyväksyttäviä tuotteita. Pakkausten sisältöjen jäämät eivät saa heikentää materiaalin uudelleenkäytön arvoa, aiheuttaa häiriöitä tai haittoja palautusautomaattien toimintaan tai aiheuttaa hygienia- tai hajuhaittoja tyhjien pakkausten säilytyksessä tai kuljetuksessa.

Palautusjärjestelmän laajennuksesta johtuen Palautusjärjestelmän sääntöihin on tehty muutos. Sääntöjen Johdantoon on lisätty, että järjestelmään kuuluu myös juomapakkauksia, jotka eivät ole veroedun piirissä.