Palpa tiedottaa - Juomateollisuus Maaliskuu 2014

21.03.2014

 

Tölkkien panttimerkintä uudistuu

Tölkin panttimerkki muuttuu yhtenäiseksi muovi- ja lasipullojen panttimerkinnän kanssa. Palpan hallitus on päättänyt muutoksesta 17.3.2014. Tölkin hartialinjassa olevasta nuolikuvio-merkinnästä luovutaan siirtymäajan kuluessa. Uusi merkintä voidaan ottaa käyttöön välittömästi ja siirtymäaika kestää 31.12.2017 asti. Kyseisen ajanjakson ajan markkinoilla on tölkkejä sekä vanhoilla että uusilla merkinnöillä. Kierrätysjärjestelmään hyväksytään jatkossa ainoastaan alumiinisia pakkauksia. Palpa julkaisee uuden tölkin merkintäohjeen huhtikuun aikana. Pantinmaksajia tiedotetaan ohjeen julkaisusta sähköpostitse, verkkosivuilla sekä extranetissä. Palpa tiedottaa kuluttajia, kauppoja ja palautuspisteitä muutoksesta kevään aikana.

 

Lasipullojen mittamuutosten ilmoittaminen Palpalle

Palpa otti keväällä 2013 lasipullojen tunnistuksessa käyttöön mittamuutostoleranssiluokan, jonka avulla pakkausten tunnistaminen palautusautomaateissa onnistuu mittamuutoksista huolimatta. Pakkausten tunnistustoleranssia väljennetään pullomuutoksen yhteydessä väliaikaisesti. Tällöin automaatti pystyy tunnistamaan samalla viivakoodilla sekä vanhan että uuden pullomuodon.
Mittamuutostoleranssiluokan käyttöönotto tuotteelle edellyttää pantinmaksajan sähköposti-ilmoitusta Palpalle sekä uusien mallipullojen toimittamista sekä Palpalle että automaattitoimittajille. Pullomuutosohje löytyy Palpan verkkosivuilta.
Tavoitteena olisi päivittää mittamuutos tuotteelle etukäteen pantinmaksajan ilmoituksen perusteella eikä vasta ongelmatilanteiden ilmetessä kuluttajalle. Olemme joutuneet päivittämään alkuvuoden 2014 aikana lasipullojen mittatietoja kuluttajareklamaatioiden perusteella enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.
Lataa ohje tästä

 

Palautusasteet 2013

Vuoden 2013 palautusasteet ovat vahvistuneet.
Pantillisten juomatölkkien palautusaste oli 95 %, kierrätysmuovipullojen palautusaste 92 % ja kierrätyslasipullon palautusaste oli 91 %. Ekopullo Ry:n hallinnoimien uudelleentäytettävien lasipullojen palautusaste oli noin 100%.
Veromuutosten 1.1.2014 vaikutus laski tölkin ja kierrätysmuovipullojen palautusasteita hieman edellisvuodesta, mutta ne ovat edelleen huippuluokkaa ja kansainvälisessä vertailussa maailman kärjessä. Kiitämme sekä suomalaisia kuluttajia että juoma-alan ja kaupan toimijoita vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä toiminnasta.

 

Kaikki kiertää - Palpan vuosijulkaisu 2013

Kaikki kiertää – vuosijulkaisu on toteutettu toisen kerran. Vuosijulkaisu jaellaan kierrätysjärjestelmien jäsenille ja yhteistyökumppaneille painettuna versiona. Se on luettavissa myös digilehtenä. Juomapakkausmarkkinat mullistaneesta juomapakkausveron uudistuksesta 2004 tulee tänä vuonna kymmenen vuotta täyteen. Siksi olemme valinneet tämän vuoden vuosijulkaisun teemaksi tölkin.
Tutustu digilehteen

 

Palpa tiedottaa - Kauppa Helmikuu 2014

14.02.2014

 

PALPAn vuosi 2013

Tässä vaiheessa uutta vuotta lopulliset palautusasteet ja tilinpäätökset ovat vielä laskennassa. Toiminnallisesti vuoden 2013 pääteemana oli kierrätyslasijärjestelmän vakauttaminen ja tehostaminen. Tölkkien ja kierrätysmuovipullojen paalauksesta sekä lasiastioiden tyhjennyksistä ja pesuista vastaavien käsittelylaitosten verkostoa laajennettiin seitsemästä kahdeksaan laitokseen, kun Seinäjoen laitos avattiin PALPAn käyttöön heinäkuussa 2013. Laajempi verkosto vähentää kaikkien kierrätysjärjestelmien kuljetuskustannuksia. Kesällä 2013 toteutettiin myös lasipullojen tunnistuslogiikan muutos palautusautomaateissa. Muutos vähensi merkittävästi pantittomista pulloista virheellisesti maksettujen panttien määrää. Lasipalautuksissa käytettävien astioiden kiertoa ja seurantaa on tehostettu, ja astioiden toimitusvarmuutta on kehitetty merkittävästi vuoden 2013 aikana. Suoranoutoverkostoa on optimoitu ja laajennettu koskemaan entistä useampia vähittäiskaupan toimipisteitä myös Oulun alueella. Vähittäiskaupan palautuspisteiden lukumäärä kasvoi muutamalla sadalla pisteellä vuoteen 2012 verrattuna. PALPAn hyvittämien kuittien lukumäärä pysyi samalla reilun 2 miljoonan hyvitetyn kuitin tasolla ja 99,8% PALPAlle toimitetuista hyvitysperusteista hyvitetään ilman lisäselvityksiä. Voimme todeta, että palautusten hyvittämisprosessi on saatu vakaaksi ja toimivaksi.

 

Painopisteet vuonna 2014

PALPA tulee vuonna 2014 edelleen panostamaan hyvitysprosessin laatuun ja "kerralla oikein" tekemiseen. Tämän lisäksi tulemme valvomaan tehostetummin vähittäiskaupan palautuspisteistä tulevan materiaalin puhtautta ja palautusohjeiden noudattamista. Palautus- ja lajitteluohjeet ovat viimeksi päivitetty syksyllä 2013 ja voimassa olevat ohjeet toimitetaan palautuspisteisiin jokaisen tunnistetarratoimituksen yhteydessä. Ne ovat myös vapaasti tulostettavissa verkkosivuillamme. Valmistelemme palautusautomaattien yhteyteen tilattavien kuluttajaohjeiden ja hinnastojen päivitystä. Materiaalit tulevat säilymään maksuttomina vähittäiskaupalle.

Nouda palautusohjeet Palpan verkkosivujen Materiaalipankin osiosta Palautuspisteille

Palpa tiedottaa - HoReCa Helmikuu 2014

14.02.2014

 

PALPAn vuosi 2013

Tässä vaiheessa uutta vuotta lopulliset palautusasteet ja tilinpäätökset ovat vielä laskennassa. Toiminnallisesti vuoden 2013 pääteemana oli kierrätyslasijärjestelmän vakauttaminen ja tehostaminen. Tölkkien ja kierrätysmuovipullojen paalauksesta sekä lasiastioiden tyhjennyksistä ja pesuista vastaavien käsittelylaitosten verkostoa laajennettiin seitsemästä kahdeksaan laitokseen, kun Seinäjoen laitos avattiin PALPAn käyttöön heinäkuussa 2013. Laajempi verkosto vähentää kaikkien kierrätysjärjestelmien kuljetuskustannuksia. Lasipalautuksissa käytettävien astioiden kiertoa ja seurantaa on tehostettu, ja astioiden toimitusvarmuutta on kehitetty merkittävästi vuoden 2013 aikana. HoReCa palautuspisteiden lukumäärä kasvoi muutamalla sadalla pisteellä vuoteen 2012 verrattuna. PALPAn hyvittämien kuittien lukumäärä on noin 300.000 hyvitetyn kuitin tasolla. Yli 95 % hyvitysperusteista voidaan suoraan hyvittää palautuspisteelle ilman lisäselvitystä. Voimme todeta, että palautusten hyvittämisprosessi on saatu vakaaksi ja toimivaksi.

 

Painopisteet vuonna 2014

PALPA tulee vuonna 2014 edelleen panostamaan hyvitysprosessin laatuun ja "kerralla oikein" tekemiseen. Tämän lisäksi tulemme valvomaan tehostetummin HoReCa palautuspisteistä tulevan materiaalin puhtautta ja palautusohjeiden noudattamista. Palautus- ja lajitteluohjeet ovat viimeksi päivitetty syksyllä 2013 ja voimassa olevat ohjeet toimitetaan palautuspisteisiin jokaisen tunnistetarratoimituksen yhteydessä. 

Nouda palautusohjeet Palpan verkkosivujen Materiaalipankin osiosta Palautuspisteille

Palpa tiedottaa - Juomateollisuus Tammikuu 2014

24.01.2014

 

Kuluttajatutkimuksen antia

PALPAn lokakuussa 2013 Taloustutkimuksella teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan Suomi on juomapakkausten kierrätyksessä maailman huippumaa. 98 % suomalaisista kierrättää kaikki tai lähes kaikki pantilliset juomapakkaukset. Kuluttajien mielestä on tärkeää, että kaikki pantilliset juomapakkaukset voi palauttaa lähimmän ruokakaupan palautusautomaattiin. Juomapakkausten pantillisuus on todettu toimivaksi tavaksi huolehtia niiden kierrätyksestä. Pantti motivoi palauttamaan. Ekologinen ajattelu ja kierrättämisen suosio ovat myös tärkeitä kannustimia. Tutkimuksen tulokset tukevat palauttamisen tilastoja. Pakkausten palautusasteet ovat huippuluokkaa. Kaikki PALPAn kierrätysjärjestelmiin kuuluvat juomapakkaukset on voitu palauttaa kaikkiin vähittäiskauppojen automaatteihin keväästä 2012 lähtien.

Kuluttajasivusto Pantilliset.fi

 

Palpan vuosi 2013

Tässä vaiheessa uutta vuotta lopulliset palautusasteet ja tilinpäätökset ovat vielä laskennassa. Toiminnallisesti vuoden 2013 pääteemana oli kierrätyslasijärjestelmän vakauttaminen ja tehostaminen. Tölkkien ja kierrätysmuovipullojen palautuksesta sekä lasiastioiden tyhjennyksistä ja pesuista vastaavien käsittelylaitosten verkostoa laajennettiin seitsemästä kahdeksaan laitokseen, kun Seinäjoen laitos avattiin PALPAn käyttöön heinäkuussa 2013. Laajempi verkosto vähentää kaikkien kierrätysjärjestelmien kuljetuskustannuksia. Kesällä 2013 toteutettiin myös lasipullojen tunnistuslogiikan muutos palautusautomaateissa. Muutos vähensi merkittävästi pantittomista pulloista virheellisesti maksettujen panttien määrää. Lasipalautuksissa käytettävien astioiden kiertoa ja seurantaa on tehostettu, ja astioiden toimitusvarmuutta on kehitetty merkittävästi vuoden 2013 aikana. Suoranoutoverkostoa on optimoitu ja laajennettu koskemaan entistä useampia vähittäiskaupan toimipisteitä myös Oulun alueella. Lasijärjestelmän talouden vakauttamiseksi tehtiin toiminnallisen tehostamisen lisäksi pitkäaikainen tervehdyttämissuunnitelma ja kierrätysmaksuhintojen korotukset sekä 1.6.2013 että 1.1.2014 alkaen. Toteutettujen muutosten ja järjestelmän jatkuvan tehostamisen odotetaan tervehdyttävän kierrätyslasijärjestelmän talouden seuraavien vuosien aikana. Tölkin ja kierrätysmuovipullon palautusjärjestelmien tehostaminen yhdistettynä suotuisiin kierrätetyn materiaalin markkinoihin teki mahdolliseksi kierrätysmaksujen alentamisen 1.1.2014 alkaen.

 

Tarkista yrityksesi yhteyshenkilöiden tiedot

Voit nyt tarkistaa yrityksesi yhteyshenkilöt PALPAlle extranetistä. Käyttäjien hallinnointi-osiossa näkyvät tiedot extranet-käyttäjistä ja tuotehallinnan yhteyshenkilöistä. Tiedot on hyvä pitää ajan tasalla, jotta osaamme aina tarvittaessa kääntyä suoraan oikean henkilön puoleen. Käytämme yhteystietoja henkilökohtaisten yhteydenottojen lisäksi PALPAa koskevien asioiden tiedottamiseen asiakasyrityksillemme. Extranetin käyttäjien ja tuotehallinnan yhteyshenkilöiden lisäksi uutiskirje toimitetaan sen tilaajille.

Extranetin etusivulle

 

Työkalu tuotteen pantillisuuden tarkistamiseksi

Voit tarkistaa tuotteen pantillisuuden PALPAn verkkosivuilta löytyvällä työkalulla. Sovellus päättelee tuotteen pantillisuuden viivakoodin perusteella. Tuote on pantillinen sen jälkeen, kun se on hyväksytty kierrätysjärjestelmään joko vähittäiskauppa- tai horeca-tuotteena. Tarkastustyökalu tunnistaa vain PALPAn pantillisiin kierrätysjärjestelmiin kuuluvat pakkaukset, ei esimerkiksi Lidlin pantillisia muovipulloja tai Ekopullo ry:n hallinnoimia ruskeita uudelleentäytettäviä lasipulloja.

Pantillisuuden tarkistustyökalu

 

Kierrätysjärjestelmissä mukana olevat yritykset

PALPA on aloittanut uuden jätelain mukaisen kierrätysjärjestelmien jäsenten julkistamisen. Listaus eri kierrätysjärjestelmien pantinmaksajista päivitetään aina pantinmaksajamuutosten yhteydessä. Listat järjestelmien jäsenistä ovat nähtävillä PALPAn verkkosivulla osiossa Materiaalipankki/Juomateollisuus.