Palpa tiedottaa - HoReCa Maaliskuu 2015

11.03.2015

 

Palautusasteet 2014

Pantillisten juomatölkkien palautusaste oli 97%, muovipullojen palautusaste 92 % ja kierrätyslasipullon palautusaste oli 89 %.Ekopullo Ry:n hallinnoimien uudelleentäytettävien lasipullojen palautusaste oli noin 97 %. PALPAn pantillisten juomapakkausten palautusasteet ovat huippuluokkaa ja kansainvälisessä vertailussa maailman kärjessä. Kiitämme sekä suomalaisia kuluttajia että juoma-alan ja kaupan toimijoita vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä toiminnasta.

Aikaisempien vuosien palautusasteista voit lukea Palpan Kaikki kiertää -julkaisusta.

 

Uusitut lajittelu- ja palautusohjeet

Lajittelu- ja palautusohjeistuksia on uusittu nyt maaliskuun alusta. Ohjeistuksia on tarkennettu ja niissä kiinnitetään nyt enemmän huomiota pakkausten oikeaoppiseen lajitteluun. Uusimme samalla myös tietopakettia palautusten hyvittämiseen liittyvistä käytännöistä.

Uusitut ohjeet löytyvät Palpan sivuston Materiaalipankin osiosta Palautuspisteille.. 

 

Lasipullojen kierrättäminen

Olemme esittäneet viimeisissä tiedotteissa lyhyesti PALPAn kierrättämien pakkausten kiertokulkua ja niiden kierrättämisen kannalta keskeisiä asioita. Tässä viestissä käsittelyssä on kierrätyslasipullo.

Lasipulloja kerätään palautuspisteistä sekä astiat tyhjentävillä suoranoutoautoilla että juomakuljettajien paluukuljetuksilla. Juomakuljettajan kyydissä palautuneet astiat ohjataan kuljettajan terminaalin kautta käsittelylaitoksille, joissa astiat tyhjennetään, tarkastetaan ja huuhdellaan tai pestään.Suoranoutokuljetuksilla kerätyt pullot toimitetaan suoraan kierrätyslaitokselle. On tärkeää, että lasipulloastioihin pakataan vain lasisia juomapulloja. Pienikin määrä posliinia tai keramiikkaa pilaa lasin kierrätettävyyden. Lisäksi monet juomalasit ja kannut eivät ole kierrätettävää.

Käsittelylaitoksilla astioista tyhjennetyt lasipullot pakataan lavoille, jotka ajetaan kierrätyslaitokselle Forssaan. Kaikki PALPAn keräämä lasi jatkokäsitellään Suomessa. Kierrätyslaitoksella lasipullot murskataan,murske puhdistetaan ja värilajitellaan käyttökelpoiseksi teollisuuden raaka-aineeksi. Sulkimet, etiketit ja epäpuhtaudet poistetaan. Puhdistettua ja värilajiteltua lasimurskaa käytetään mm. pulloteollisuuden, lasivillateollisuuden ja vaahtolasin raaka-aineena.

Palpa tiedottaa - Horeca Marraskuu 2014

17.11.2014

 

Muovipullojen kierrättäminen

Esitämme tämän vuoden tiedotteissa lyhyesti PALPAn kierrättämien pakkausten kiertokulkua ja niiden kierrättämisen kannalta keskeisiä asioita. Tässä viestissä käsittelyssä on kierrätysmuovipullo.

Nykyään jo yli 80 % kaikista Suomessa palautuneista kierrätysmuovipulloista litistetään palautusautomaateissa ennen niiden pakkaamista laatikoihin tai säkkeihin palautuspisteissä. Palautuspisteistä palautuneet pullot ohjataan kuljettajan terminaalin kautta käsittelylaitoksille, joissa automaattien kautta palautetut pullot ohjataan suoraan paalaimeen ja manuaalipalautetut pullot ohjataan laskentalinjalle laskettaviksi ennen niiden paalaamista. On tärkeää, että muovipullojen kuljetuspakkauksiin pakataan vain PALPAn pantillisia kierrätysmuovipulloja, koska esim. tölkit haittaavat merkittävästi muovipullojen kierrätysprosessia ja huonontavat kierrätetyn materiaalin laatua. PALPAn kuljetuspakkauksiin ei kuulu pakata muita muovisia pulloja. Käsittelylaitoksilta muovipullopaalit toimitetaan edelleen niiden jälleenkäsittelylaitoksille Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. Jälleenkäsittelyssä pullot lajitellaan, rouhitaan ja pestään kuumapesussa. Sulkimet, etiketit ja epäpuhtaudet poistetaan. Käsittelyn jälkeen materiaali on puhdistettua ja värilajiteltua PETmurskaa (ns. flakea). PET-murska puhdistetaan granulointiprosessissa PETgranulaatiksi niin, että se täyttää elintarvikemateriaalin vaatimukset. Granulaatista valmistetaan mm. uusien pullojen aihioita. Kierrätettyä PET-materiaalia käytetään myös mm. pakkaus- ja tekstiiliteollisuuden raaka-aineena.

Lue lisää Pantilliset.fi sivuiltamme

 

Pantti kiertää ajallaan

PALPA käsittelee ja hyvittää vuosittain noin kaksi miljoonaa palautuksista syntyvää sähköistä kuittia. Tässä prosessissa liikkuu pantteja noin 300 miljoonan euron arvosta. Palautustilitykset luodaan ja kirjataan joka kuukauden 15 päivä ja viimeinen päivä. Maksuaika on aina 21 päivää netto palautustilityksen arvopäivästä ja PALPA maksaa tilitykset yrityksen ilmoittamalle pankkitilille ilman erillistä pyyntöä. Tilitysprosessissa liikkuu isot tieto- sekä rahavirrat, näin ollen on erityisen tärkeää, että prosessi on luotettava ja ettei se työllistä manuaalisesti PALPAa tai palautuspisteitä kohtuuttomasti. Vuonna 2014 tähän mennessä keskimäärin 99,8 % tilitettävistä kuiteista päätyy tilityksille ilman manuaalista työstämistä. Vain 0,2 % vaatii virhekäsittelyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALPA pystyy saman tilityskatkon aikana käsittelemään ja kerralla hyvittämään kaikki raportoidut palautustiedot.

Lue lisää hyvitysprosessista

 

Lajittelu ja palauttaminen

Kaikkien kolmen kierrätysjärjestelmän palautukset lajitellaan ja pakataan erikseen omiin kuljetusyksiköihinsä. Jokaiseen pullohuoneesta lähtevään kuljetusyksikköön tulee liimata PALPA tunnistetarra. Tunnistetarrat tilataan joko Extranet-palvelusta tai sähköpostilla: [email protected] Huolehdittehan siitä, että pullohuoneessa on jatkuvasti tarvittava määrä tunnistetarroja ja että lajittelu- ja palautusohjeet ovat helposti saatavilla. Lajittelemalla oikein varmistetaan materiaalien kierrätettävyys.

Lajitteluohje

Tölkkien ja kierrätysmuovipullojen MAN palautusohje

Kierrätyslasipullojen MAN palautusohje

Lajittelu- ja palautusohjeet ovat helposti ladattavissa Palpan verkkosivujen Materiaalipankista.

Palpa tiedottaa - Horeca Kesäkuu 2014

09.06.2014

 

Juomatölkkien panttimerkintä muuttuu

Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) yhtenäistää juomapakkausten panttimerkintöjä. Alumiinisten juomatölkkien pantillisuuden voi jatkossa todeta soikeasta panttimerkistä, joka on ennestään tuttu pantillisista muovi- ja lasipulloista. Panttimerkinnän muutos ei vaikuta tölkin panttiarvoon.

Lue PALPAn laatima mediatiedote tästä

Kysymyksiä ja Vastauksia muutoksesta

 

Tölkkien kierrättäminen

Esitämme tämän vuoden tiedotteissa lyhyesti PALPAn kierrättämien pakkausten kiertokulkua ja niiden kierrättämisen kannalta keskeisiä asioita. Tässä viestissä käsittelyssä on tölkki.

Palautuspisteistä palautuneet tölkit ohjataan kuljettajan terminaalin kautta käsittelylaitoksille, joissa automaattien kautta palautetut tölkit ohjataan suoraan paalaimeen ja manuaalipalautetut tölkit lasketaan ennen paalaamista. On tärkeää, että kuljetuspakkauksiin pakataan vain tölkkejä, koska esim. tölkkilaatikoihin joutuneet muovipullot eivät päädy PET-kierrätykseen vaan heikentävät kierrätysmateriaalin laatua.

Käsittelylaitokselta tölkkipaalit toimitetaan sulattoihin Englantiin ja Ranskaan. Tölkkimateriaali sulatetaan masuunissa, ja sulaton turvallisuuden kannalta on keskeistä, etteivät tölkkipaalien kosteuden raja-arvot ylity. Juomajäämät aiheuttavat likaantumista takahuoneessa, kuljetuksissa, laskennassa ja paalauksessa. Sulattamossa liian suuri materiaalin kosteus voi pahimmillaan aiheuttaa turvallisuusriskin. Tölkeistä sulatettu alumiini valetaan harkoiksi, jotka valssataan ohueksi levyksi tölkkitehtaille.Kaikista PALPAn kierrättämistä juomatölkeistä tulee uusia juomatölkkejä.

Lue lisää Kaikki kiertää -lehdestämme

 

Lajittelu ja palauttaminen

Kaikkien kolmen kierrätysjärjestelmän palautukset lajitellaan ja pakataan erikseen omiin kuljetusyksiköihinsä.Jokaiseen pullohuoneesta lähtevään kuljetusyksikköön tulee liimata PALPA tunnistetarra. Tunnistetarrat tilataan joko Extranet-palvelusta tai sähköpostilla: [email protected]. Huolehdittehan, että pullohuoneessa on jatkuvasti tarvittava määrä tunnistetarroja ja että lajittelu- ja palautusohjeet ovat helposti saatavilla. Lajittelemalla oikein varmistetaan materiaalien
kierrätettävyys.

Lajitteluohje
Tölkkien ja kierrätysmuovipullojen MAN palautusohje
Kierrätyslasipullojen MAN palautusohje

Lajittelu- ja palautusohjeet (myös manuaalipalautuksille) ovat helposti ladattavissa Palpan verkkosivujen Materiaalipankista.